Today we mourn.

God kväll allesammans och hoppas alla haft en bra daag. Idag vaknade jag till otäcka nyheter, det är så att jag fick reda på att en gammal barndomsvän blev mördad igår kväll. Han blev skjuten på kvällen men dog på sjukhuset av sina skador. Hur kan man ha hjärta till att ta någon annans liv? När man var yngre kommer jag ihåg att man använde sina händer för att slåss och när det var över så var det inte något mer med det. Idag löser man konflikter med ett vapen. Det är så lätt att få tag på vapen och folk inser inte konsekvenserna förrän man begått det mest otäcka. Hur ska du leva med tanken att du tagit någon annans liv och sårat en mor, en far, en släkting, ett syskon? Hur hade ni känt om det hade varit er egen mor eller far vars tårar regnar ner för kinden? Ni försöker leva ett liv fylld med rädsla och konsekvenser... Livet där spänningen är kortvarig, när ska människor vakna upp och inse att det livet är inte långvarit? Jag är less på all våld som sker i vårat samhälle. Vem är det vi ska skylla på? Vissa skyller på politiker, vissa skyller på utlänningar, vissa skyller på religion men varför skyller vi inte det på mänskligheten, varför skyller vi inte det på oss själva. Det är inte bara politikerna som misslyckat oss utan det är vi själva. Vi byggde hatet mot varandra, vi byggde barriärer mellan oss, vi grupperade, vi dividerade på mänskligheten. Vi borde enas för detta varar inte länge, det är glädjedödande. Mamman och pappan förlorade idag sitt andra barn och sitt sista barn... De kommer inte få se sina barn växa, skaffa familjer, skaffa sig ett framgångsrikt liv, de kommer inte få se sina barnbarn som de drömt om. Den drömmen, den gläjden dog när du som individ valde att släcka ljuset för en ung kille. En ung kille som valde en väg av mörker, en väg han hann inte göra en u-sväng och i rätt väg. Det finns många om och men, men idag sörjer vi och accepterar sanningen och hoppas en vacker dag innan vi lämnar jorden så är vi påväg mot en bättre värld fylld med kärlek och glädje, där vapen begravs och människor lever och skiner. Hoppas ni har en fortsatt grym kväll och jag önskar er ett tryggt liv och hoppas att ni aldrig är med om något sådant tragiskt. 

Good evening and I hope everyone has had a good day. Today I woke up to bad news, a childhood friend of mine was murdered yesterday. He was shot and died on the hospital because of his wounds. How can you have the heart to take someones life? When we were younger I remember that if we had a problem with someone we would fight with our fists and after move on and that was it. Today you solve disputes with guns. It's so easy to get a gun and people don't realize the consequences until they've commited the crime. How can you live with the thought that you've taken someone's life? That you've hurt a mother, a father, a relative, a sibling? How would you feel if your mother or father's precious tears were to pour down their cheeks? You're trying to live a life filled with fear and consequences, yet you don't see that... Life where excitement is short. When are people going to wake up and realize this life is not long? I'm so sick and tired of all the violence. Who are we to blame? Some say the politicians, some say the foreigners, some say it's religion, but why not blame ourselves, why not blame ourselves that we have failed the system and most importantly humanity? It's not just the politicians that has failed us but we have failed ourselves because we built hate, we built barriers, we divided, we built groups, we have branded ourselves, we divided humanity when we were supposed to stick together :(. We should unite because this is not life long, this is joy killing. The parents lost their second and last child. They lost their first child last year, same way :( both dead by the gun:/ The parents won't be able to see their boys grow up, have families, have a decent and successful life, nor see their grandchildren run around in the house because an individual chose to hide and turn off the lights for a young kid. A young kid who chose the dark path, a path he didn't have the time to make a u-turn and try to get in the right direction. There's many ifs and buts, but today we mourn and accept the truth, and I hope from the bottom of my heart that one day before we leave earth that we work together and build a great world filled with joy and love, where we bury weapons and not humans, that we see our fellow humans live life and laugh. I hope you all have a great night and I wish you a safe life and hope you never experience something so horrific. Don't live by the gun to die by the gun. Live to have fun and smile! Love you all  <3 <3 
 
"The love of family and the admiration of friends is much more important than wealth and privilege. "
 
 
 
 
0 kommentarer